Noćni pogled na jedan dio kanala u centru Amsterdamu.