Pravog imena džamija Sultana Ahmeda I, izgrađena 1609-1616g. Jedina džamija u Turskoj koju krasi šest minareta.