Topkapi Saraj, danas muzej, a nekada bila rezidencija osmanskih sultana. Jedna od najljepših primjera palače iz osmanskiog razdoblja.