Vulkan zadnja erupcija 1708g., planina Fuji ,visine 3776m ,najviša planina u Japanu ,udaljena 100 km JZ od Tokyo.